Het Bestuur van de Stichting Boazbank Beheersfonds

Het Bestuur van de stichting wordt gevoerd door:

  • de heer H.E. Hello (voorzitter)
  • de heer R. ter Stege (secretaris)
  • de heer P. de Blok (penningmeester)
  • de heer E.J. van Manen (bestuurslid)
  • de heer C.J. van der Kwast (bestuurslid)

Het bestuur neemt normaliter nieuwe aanvragen twee keer per jaar in behandeling. Het bestuur vergadert in het voor- en najaar.

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op