Logo en naamvermelding

Wij verwachten dat u, na toezegging van de donatie en gedurende de looptijd van het project, het logo van het Boazbank Beheersfonds vermeldt op al uw eigen uitgaven.

  • Vermeld '[naam organisatie] wordt gesteund door Stichting Boazbank Beheersfonds '
  • Link het logo aan www.boazbankbeheersfonds.nl

Download logo

Voor een consistent gebruik van ons logo zien wij niet graag dat het in een andere kleur wordt gebruikt dan hierboven is aangegeven.

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op