Wat is de Boazbank

De Boazbank werd op 11 maart 1920 opgericht door de middenstandsvereniging van Vianen. De eerste vergaderingen van het bestuur werden gehouden in de plaatselijke bakkerij omdat het huis van de directeur nog niet verbouwd was tot kantoor, het deksel van een trog was de tafel. De bank sloot zich, in tegenstelling tot de andere spaarbanken, niet aan bij de Nederlandse Spaarbankbond maar bij de Centrale Boazbank te Utrecht en later bij de Nederlandsche Middenstands Bank. In 1982 ging de bank op in de Centrumbank.

Op 30 augustus 1982 is de huidige Stichting Beheersfonds Boazbank opgericht.

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op